אגרגטים

מחלק דוגמאות
מיועד לחצות/לחלק חומרים שונים (אגרגטים, קרקע, חול ,חצץ). עשוי אמייל...
מחלק דוגמאות גדול
משמש לחלוקת כמות גדולה של חומר (אגרגטים, קרקע, חול וחצץ)....
דילוג לתוכן