SIEVE SHAKER / מטלטלת לנפות
logo-small-profileעיצוב מאסיבי וייצור ממרכיבים עמידים במיוחד במגוון תנאי עבודה.
logo-small-profileשלושה מצבי עבודה: הרעדה , הרקדה והקשה
logo-small-profileנעילת בזק של הנפות לחיסכון זמן מעבדה יקר.
logo-small-profileאפשרות לניפוי רטוב
logo-small-profileלדגם זה שיפור מכני המעצים את פעולותיו בכ-30% תוך הפחתה ניכרת ברמות הרעשים.
logo-small-profile ארי לוי – עמידות ואיכות
מפרט טכני

רמות הרעדה משתנות: מ-1000 עד 3000 מיקרונים 

רמות הרקדה משתנות: מ-125 עד 110 אמפליטודה בדקה 

רמות הקשה משתנות: פעולה זו מתווסת להרקדה ותפקידה לנער את הרשת מחלקיקים גבנוניים האוטמים אותה במהלך הניפוי 

מכסה שקוף למעקב אחר תהליך הניפוי 

קוצב מכני (טיימר) עד 30 דקות עבודה רצופות 

 :דגמים

:תוספות אפשריות

קוצב זמן מכני (טיימר) עד 60 דקות רצופות 

התאמה לניפוי רטוב- פתח כניסת נוזלים מבעד למכסה ותחתית משופעת בעלת פתח ניקוז לאיסוף החומר הנוזלי 

התאמה מיוחדת של המכשיר לנפות בגודל שונה על פי דרישת הלקוח 

!!דגם דיגיטלי בקרוב  ‹ 

 


לא קיימת כרגע חוברת זמינה


הוראות הפעלה למוצר: SIEVE SHAKER / מטלטלת לנפות

אין כרגע הוראות הפעלה