More possible / אפשריות נוספות
מגוון אפשריות בנושא הניפוי:
logo-small-profileהלחמת ידיות אחיזה לנפות בצידי הנפה.
logo-small-profileווי תליה בשפת הנפה.
logo-small-profileהחלפת רשת במטחנות.
logo-small-profile שקיות רשת.
ועוד ועוד…

 

מפרט טכני

לא קיים מפרט טכני


לא קיימת כרגע חוברת זמינה


הוראות הפעלה למוצר: More possible / אפשריות נוספות

אין כרגע הוראות הפעלה