Bottom sieve with a drainage opening / תחתית לנפה בעלת פתח ניקוז
logo-small-profileתחתי לנפה משופעת בעלת פתח לניקוז נוזלים.
logo-small-profileערכה הכוללת חור במרכז התחתית + 5 מחברים + ברז +צינור פלסטיק + מיכל
logo-small-profileבמגוון קטרים ואפשרויות לפי דרישת הלקוח.
מפרט טכני

לא קיים מפרט טכני


לא קיימת כרגע חוברת זמינה


הוראות הפעלה למוצר: Bottom sieve with a drainage opening / תחתית לנפה בעלת פתח ניקוז

אין כרגע הוראות הפעלה