Nets / רשתות
logo-small-profileמגוון רחב של רשתות נירוסטה בחיתוך לפי מידה.
logo-small-profileמגוון רחב של גדלי חור ועובי חוט.
logo-small-profileמגוון רחב של רשתות תואמי תקנים בינלאומיים.

 

מפרט טכני

לא קיים מפרט טכני


לא קיימת כרגע חוברת זמינה


הוראות הפעלה למוצר: Nets / רשתות

אין כרגע הוראות הפעלה