Sieve on funnel / נפה ע"ג משפך
logo-small-profileמשפכי נירוסטה במגוון קטרים וגבהים
logo-small-profileייצור נפה ע"ג המשפך.
logo-small-profileייחודי למילוי אבקת מטפים לכיבוי אש.
מפרט טכני

לא קיים מפרט טכני


לא קיימת כרגע חוברת זמינה


הוראות הפעלה למוצר: Sieve on funnel / נפה ע"ג משפך

אין כרגע הוראות הפעלה